Saturday, May 29, 2010

Gonzales, pinasalamatan ang AFP sa tagumpay ng halalan

By: Fer Taboy

BALITA MIYERKULES, MAYO 19, 2010

Pinasalamatan ni Defense
Secretary Norberto Gonzales ang
Armed Forces of the Philippines
sa kanilang mahusay na trabaho
sa nakaraang lokal at pambansang
halalan.
Sinabi ni Gonzales na matapat na
nagampanan ng AFP ang tungkuling
bantayan ang seguridad at integridad
ng kauna-unahang automated polls ng
bansa noong Mayo 10.
Sa kanyang talumpati sa Change
Of Command ceremony ng Philippine
Navy sa Naval Station Jose V.Andrada
Nitong 'Sabado, ipinagmalaki ng
Defense Secretary ang malaking
nagawa ng kababaihan at kalalakihan
ng AFP para sa demokrasya.
"I don't know if the nation will
see this in the future. But this much I
will say as your Secretary of National
Defense, that the Armed Forces of the
Philippines have done the best that this
nation deserve when it comes to this
particular aspect of our democracy.
You have made the last election worthy
of our democracy," ani Gonzales.
"As a citizen of this nation, I would
say thank you to the Armed Forces of
the Philippines."
Nagpahayag rin siya ng
Kalungkutan sa mga pulis at sundalong
nagbuwis ng buhay para protektahan
ang halalan.
"You are today the most important
pillar in our society. Keep remembering
that. And we will keep reminding our
people of the importance of our Armed
Forces in nation building," aniya.
"Most important, we in the
Armed Forces of the Philippines
should recognize that we are actually
the symbol of love of country ..•That
in our uniform rests the symbol that
is the most important sentiment that
will bind our people, tha I will give
strength to the desire of our people
to have a dream and to fulfill those
dreams in the future," sabi pa Defense
chief.

No comments:

Post a Comment