Thursday, March 17, 2011

Akyat, Gapang, Talon


By Jonas Sulit
Abante, Wednesday, March 16, 2011

Ito ang naransan nang mga sumabaksa isang pagsasanay ang mga babaeng bagong recruit ng Philippine Marines sa kanilang Marine base camp sa Ternate, Cavite. Ayon sa nasabing pamunuan, dumadami na ang mga kababaihang pumapasaok sa kanilang hanay sa ngayon.

No comments:

Post a Comment